W poniedziałek 2 sierpnia 2021r. druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych z Powiatu Tarnobrzeskiego i Miasta Tarnobrzega podpisali umowy na realizację programu pn. „Mały Strażak”.

Zadanie realizowane jest w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Cześć 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

To już kolejna odsłona ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. W roku ubiegłym miała miejsce Część 1) pod nazwą Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych.

Celem programu „Mały Strażak” jest podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu. Dzięki dofinansowaniu, jednostki OSP mogą zakupić wyposażenie osobiste ochronne strażaka, sprzęt łączności, uzbrojenia czy techniki specjalnej.

W sumie dofinansowanie otrzymało 14 jednostek z terenu Miasta Tarnobrzega i Powiatu Tarnobrzeskiego, w tym:

5 jednostek z Miasta i Gminy Baranów Sandomierski:

 1. Ochotnicza Straż Pożarna w Baranowie Sandomierskim,
 2. Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowicy,
 3. Ochotnicza Straż Pożarna w Durdach,
 4. Ochotnicza Straż Pożarna w Skopaniu,
 5. Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Baranowskiej.

3 jednostki z Miasta Tarnobrzega:

 1. Ochotnicza Straż Pożarna w Mokrzyszowie,
 2. Ochotnicza Straż Pożarna w Sobowie,
 3. Ochotnicza Straż Pożarna w Wielowsi.

3 jednostki z Miasta i Gminy Nowa Dęba:

 1. Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Dębie,
 2. Ochotnicza Straż Pożarna w Jadachach,
 3. Ochotnicza Straż Pożarna w Rozalinie.

2 jednostki z Gminy Gorzyce:

 1. Ochotnicza Straż Pożarna w Sokolnikach,
 2. Ochotnicza Straż Pożarna w Trześni.

1 jednostka z Gminy Grębów:

 1. Ochotnicza Straż Pożarna w Krawcach.

K. Sobieniewska-Pyłka

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
04.08.2021
Data publikacji
04.08.2021
Data modyfikacji
03.08.2021