Znane są już wyniki drugiego naboru z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Dofinansowanie w ramach programu o łącznej kwocie 400 000,00 zł pozwoli Gminie Baranów Sandomierski na kontynuację zachowania dziedzictwa kulturowego, przywracając blask historycznym obiektom i miejscom o szczególnym znaczeniu dla społeczności lokalnej. To ogromna szansa na przywrócenie dawnej świetności zabytkom.

W minioną środę, 27 września 2023 roku, w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na ręce księdza proboszcza Jerzego Dąbka z parafii pw. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Baranowie Sandomierskim oraz właściciela posesji, na której znajduje się kapliczka w Durdach – Pana Stanisława, wręczone zostały promesy z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Oficjalnego wręczenia symbolicznych czeków dokonał Poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec w obecności włodarza Gminy Burmistrza Marka Mazura oraz przedstawiciela miejscowości Durdy – Sołtysa Józefa Białka.

W ramach rozstrzygniętego naboru przyznano dofinansowanie dla Gminy Baranów Sandomierski na dwa zadania:

  • „Renowacja murowanej kaplicy grobowej Dolańskich oraz bramy wjazdowej wraz z kutą furtą na XVIII wieczny cmentarz parafialny w Baranowie Sandomierskim” na kwotę 220.000,00 zł. W murowanej kaplicy grobowej Dolańskich przewiduje się renowację: orynnowania, elewacji, drzwi wejściowych i schodów zewnętrznych. Drugim obiektem planowanym do renowacji w obrębie zabytkowego cmentarza jest wybudowana w 1931 roku brama wjazdowa. Jej stan techniczny wymaga podjęcia prac remontowo konserwatorskich, mających na celu doprowadzić obiekt do należytego stanu technicznego. W ramach zadania planuje się wzmocnienie fundamentów pod bramę, renowacje: słupów bramowych z cegły, kutej furty bramowej.
  • „Przeprowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich murowanej kapliczki w centrum wsi Durdy” na kwotę 180.000,00 zł. W celu ratowania obiektu przed zniszczeniem planuje się prace renowacyjne polegające przede wszystkim na wzmocnieniu fundamentów kapliczki, klamrowaniu ścian zewnętrznych, renowacji: drzwi wejściowych z ościeżnicą, drewnianej podłogi, więźby dachowej wraz z pokryciem, elewacji oraz ścian wewnątrz kapliczki.

Wykonanie prac istotnie poprawi estetykę ww. obiektów, a także wydłuży czas użytkowania oraz pozwoli zachować ważne i piękne elementy krajobrazu oraz naszej kultury materialnej.

Spotkanie było doskonałą okazją, do odebrania promesy również przez Starostę Tarnobrzeskiego Jerzego Sudoła. Kwota dofinansowania inwestycji Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu wynosi 400 000 złotych i będzie dotyczyć renowacji sutener w Starostwie w Tarnobrzegu oraz renowacji alejek w zespole pałacowo – parkowym w Grębowie.

 

Jednocześnie przy okazji wizyty w Gminie Baranów Sandomierski Poseł Zbigniew Chmielowiec wraz z Burmistrzem Miasta i Gminy Baranów Sandomierski Markiem Mazurem, odwiedzili plac budowy, gdzie trwa przebudowa budynku Domu Ludowego w miejscowości Suchorzów.

 

Warto dodać, że  wszystkie wspomniane inwestycje realizowane są ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład.

 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Kamila Sabo
Osoba aktualizująca
Kamila Sabo
Data wytworzenia
28.09.2023
Data publikacji
28.09.2023
Data modyfikacji
28.09.2023