Umowa z wykonawcą zadania na budowę i rozbudowę kolejnych odcinków sieci wodociągowej i  kanalizacyjnej w Gminie Baranów Sandomierski została podpisana.

W ramach ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na zadanie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj” pn. „Budowa i rozbudowa  sieci wodociągowej i  kanalizacyjnej poza obszarem aglomeracji Baranów Sandomierski – etap I” w miejscowości Dymitrów Duży” złożone zostały dwie oferty, spośród nich jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy ISAGO Karol Kluza z  siedzibą w Bukowcu.

Prace inwestycyjne obejmować będą zarówno kompleksowe zaprojektowanie jak i budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obrębach geodezyjnych: Dymitrów Duży i Baranów Sandomierski.

Łącznie powstanie blisko 6 500 mb nowej sieci wodno- kanalizacyjnej, a termin zakończenia prac planowany jest na druga połowę 2022 roku.

Koszt inwestycji wynosić będzie 2 299 620,30 zł.

Ponadto warto wspomnieć, że Gmina Baranów Sandomierski złożyła wniosek do Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie przedmiotowego zadania.

To kolejne tak duże przedsięwzięcie na terenie Gminy Baranów Sandomierski, które ma na celu usprawnić życie jednak wymaga przy tym również dużo wyrozumiałości i cierpliwości od mieszkańców.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
13.07.2021
Data publikacji
13.07.2021
Data modyfikacji
13.07.2021