Po raz kolejny Klub Sportowy Wisan Skopanie otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży.

W ubiegłych latach KS Wisan pozyskał dotacje w ramach programu KLUB 2016, KLUB 2017, KLUB 2018, KLUB 2020 i KLUB 2021. Tegoroczna dotacja jest kontynuacją działań Zarządu związanych z pozyskiwaniem środków na rozwój sportu w Skopaniu i doposażenie Klubu w sprzęt sportowy, który uatrakcyjnia zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży.

W ramach projektu planowany jest zakup kompletu ortalionów, piłek, rękawic bramkarskich i sprzętu treningowego. Ponadto w ramach dotacji sfinansowane zostaną wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

Warto podkreślić, że organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży pozwala na zapełnienie czasu wolnego oraz poprawę zdrowia. Zajęcia dla dzieci i młodzieży prowadzone są z nastawieniem na koordynację ruchową, poprawę i doskonalenie techniki gry w piłkę nożną.

Obecnie w Klubie Sportowym ,,WISAN’’ działa cztery drużyny piłki nożnej w różnych kategoriach wiekowych:Orliki i Młodziki –zespół zawodników w wieku 7 do 9 lat

  • Trampkarze – w wieku od 9 do 12 lat
  • Juniorzy – w wieku od 15 do 18 lat
  • Seniorzy – w wieku od 18 i starsi

Grupy te uczestniczą w rozgrywkach ligowych piłki nożnej prowadzonych przez Podokręg Stalowa Wola. Systematycznie prowadzony jest też nabór do poszczególnych grup wiekowych. W zajęciach treningowych oraz rozgrywkach uczestniczy systematycznie łącznie ok. 80 zawodników.

Rezultatem obecnie zrealizowanego zadania jest upowszechnienie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży ze Skopania i okolic oraz wyrównywanie ich szans w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej. Rezultatem będzie również świadomość społeczna, iż w trudnych dla sportu czasach istnieje możliwość pozyskiwania wsparcia z MSiT na działalność klubów sportowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży.

 

źródło: https://kswisan.pl/

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
04.11.2022
Data publikacji
04.11.2022
Data modyfikacji
04.11.2022