29 czerwca odbyła się najważniejsza w roku Sesja Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim, podczas której Burmistrz Marek Mazur otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2022 rok.

W czasie LIX Sesji Rady Miejskiej Miasta i Gminy Baranów Sandomierski ocenie poddany został Raport o stanie Gminy zawierający podsumowanie działalności Burmistrza Miasta i  Gminy w roku poprzednim.

Rada Miejska w Baranowie Sandomierskim pozytywnie oceniła działania podejmowane przez Burmistrza Marka Mazura w 2022 roku. Radni  jednogłośnie udzielili włodarzowi wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu w 2022 roku. Udzielenie wotum i  absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli Rady nad działalnością Burmistrza oraz element docenienia jego pracy.

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski Marek Mazur zaznacza, iż był to bardzo intensywny, stawiający wiele wyzwań ale również liczny w inwestycje rok. Do najważniejszych należy tu zaliczyć budowę drogi – łącznik dróg wojewódzkich nr 872 i 985 w miejscowości Skopanie, kanalizację w miejscowości Dymitrów Duży, budowę ścieżek rowerowych przy drogach wojewódzkich, liczne inwestycje drogowe oraz przeniesienie obsługi finansowo księgowej jednostek organizacyjnych  do nowo utworzonego Centrum Usług Wspólnych.

Rok 2022 zamknięto po stronie dochodów kwotą blisko 79 mln złotych, wydatki wyniosły nieco ponad 75 mln złotych. Mimo trudnego roku związanego  z wojną na Ukrainie rosnącymi kosztami oraz inflacją, najważniejsze plany zostały zrealizowane.

Jak podkreśla Przewodniczący Rady Miejskiej Wacław Smykla, wykonane w ubiegłym roku inwestycje możliwe były dzięki zaangażowaniu i staraniom Burmistrza Marka Mazura w  pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

Wyczerpujące informacje o inwestycyjnym pokłosiu ubiegłego roku można znaleźć w  „Raporcie o stanie Miasta i Gminy za rok 2022” (kliknij tutaj)

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Kamila Sabo
Osoba aktualizująca
Kamila Sabo
Data wytworzenia
10.07.2023
Data publikacji
10.07.2023
Data modyfikacji
10.07.2023