Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w województwie podkarpackim.

Od godz. 9.00 dnia 22.03.2022 r. do godz. 24.00 dnia  22.03.2022 r.  na podstawie wyników ze stacji monitoringu powietrza oraz danych meteorologicznych prognozuje się ryzyko wystąpienia przekroczenie poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Poniżej informacje dotyczące m.in. powiatu tarnobrzeskiego, tj.:

– informacje o ryzyku przekroczenia poziomu informowania;

– informacje o zagrożeniu;

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
22.03.2022
Data publikacji
22.03.2022
Data modyfikacji
23.03.2022