Serdecznie zapraszamy dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy” pod Patronatem Honorowym Ministra Edukacji i Nauki.

IV Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym adresowany jest dla dzieci urodzonych w latach 2008-2012, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu. Konkurs promuje prawidłowe nawyki i zachowania dzieci związane z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzuje „Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat”.

Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy” i ma na celu propagowanie wiedzy dotyczącej zapobiegania skutkom niewłaściwego magazynowania i stosowania w gospodarstwie rolnym szkodliwych substancji chemicznych np. środków ochrony roślin, nawozów, paliw, itp. oraz o zasadach ochrony środowiska naturalnego.

Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (min. 4 wersy), popularyzującej sposoby ograniczenia ryzyka oddziaływania substancji szkodliwych na istoty żywe i skażenia środowiska naturalnego w gospodarstwach rolnych. W rymowance muszą się znaleźć przynajmniej 4 słowa spośród wymienionych, użyte w dowolnej liczbie i odmianie (zatrucie, środowisko, niebezpieczeństwo, natura, karencja, toksyczny, ochrony, szkodliwe).

Rymowanki, zgodnie z Regulaminem Konkursu, w pierwszej kolejności ocenią Wojewódzkie Komisje Konkursowe, a na etapie centralnym – powołana przez Prezesa KRUS Centralna Komisja Konkursowa, która w oparciu o regulaminowe kryteria, dokona oceny 48 rymowanek przekazanych przez Oddziały Regionalne KRUS, a następnie wybierze 20 najlepszych prac konkursowych, które zostaną nagrodzone.

Dzieci, których prace zdobędą najwięcej punktów zostaną uhonorowane równorzędnymi nagrodami rzeczowymi, tj. 3 laureatów na etapie wojewódzkim otrzyma nagrody o wartości ok. 500 zł brutto każda, a 20 laureatów etapu centralnego – nagrody o wartości ok. 1 000 zł brutto każda.

Szczegóły w Regulaminie konkursu (kliknij tutaj) oraz na stronie internetowej KRUS (kliknij tutaj)

 

Serdecznie zapraszamy do udziału i życzymy powodzenia ! 

 

 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Kamila Sabo
Osoba aktualizująca
Kamila Sabo
Data wytworzenia
30.01.2023
Data publikacji
30.01.2023
Data modyfikacji
30.01.2023