Trwa nabór do IV edycji Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP. Tematem przewodnim tej odsłony Konkursu będą „Polskie tradycje wielkanocne”.

Adresatami Konkursu są: Koła Gospodyń Wiejskich, wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. z 2023 r. poz. 1179), Koła działające na podstawie ustawy z dnia
8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników
(Dz.U. z 2022 r. poz. 281) oraz stowarzyszenia skupiające kobiety z terenów wiejskich, których celem statutowym działania jest rozwój kultury ludowej, promocja i pielęgnowanie lokalnych tradycji kulinarnych, a także działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Nabór do Konkursu zakończy się 31 marca 2024 r. Wzorem poprzednich edycji, etap wojewódzki odbędzie się w formule online, natomiast etap ogólnopolski planowany jest jako wydarzenie stacjonarne. Ogłoszenie zwycięzców oraz wręczenie nagród nastąpi podczas Dożynek Prezydenckich 2024.

regulamin konkursu

karta zgłoszeniowa

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Jolanta Koper
Osoba aktualizująca
Jolanta Koper
Data wytworzenia
22.02.2024
Data publikacji
22.02.2024
Data modyfikacji
21.02.2024