Gmina Baranów Sandomierski dąży do dynamicznego rozwoju oraz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu. Dlatego też informujemy o złożonych przez Samorząd Gminy wnioskach o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Oto szczegóły tych projektów:

  • Rozbudowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej na Terenie Gminy Baranów Sandomierski

Nasz pierwszy wniosek skupia się na kluczowej inwestycji dotyczącej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze gminy Baranów Sandomierski,  w miejscowościach Durdy i Marki. Planujemy budowę nowoczesnej sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym o łącznej długości około 11 km sieci grawitacyjnej oraz 5 km kolektorów tłocznych. W skład tej inwestycji wchodzi również budowa pompowni sieciowych. Naszym głównym celem jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zapewnienie dostępu do nowoczesnej infrastruktury sanitarno-kanalizacyjnej.

Ta inwestycja przyczyni się nie tylko do ochrony środowiska naturalnego, ale także do rozwoju gospodarczego regionu przyciągając nowych inwestorów.

Wartość wnioskowanej kwoty:  8 900 000,00 zł

  • Adaptacja Kamienicy przy Rynku w Baranowie Sandomierskim na Potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Drugim ważnym projektem, na który Gmina złożyła wniosek, jest adaptacja historycznej kamienicy usytuowanej przy rynku w Baranowie Sandomierskim. Kamienica ta zostanie zaadaptowana na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Naszym celem jest stworzenie nowoczesnego i funkcjonalnego centrum pomocy społecznej, które zapewni kompleksową opiekę dla mieszkańców naszej gminy. Ta inwestycja ma także charakter kulturowy, ponieważ przyczynia się do zachowania dziedzictwa architektonicznego naszego miasta i przywrócenia życia historycznej kamienicy.

Wartość wnioskowanej kwoty:  700 000,00 zł

Jesteśmy dumni ze swojego bogatego dziedzictwa kulturowego. Dlatego też złożono dwa wnioski w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków:

  • Renowacja Murowanej Kaplicy Grobowej Dolańskich oraz Bramy Wjazdowej z Kutą Furta na XVIII-wieczny Cmentarz Parafialny w Baranowie Sandomierskim.

Naszym celem jest zachowanie i przywrócenie dawnej świetności tych zabytków, które są ważnym elementem naszej historii i kultury. W ramach zadania planowana jest renowacja orynnowania, drzwi wejściowych i schodów zewnętrznych oraz renowacja i odnowienie elewacji. Drugim obiektem planowanym do renowacji jest brama wjazdowa. Jej obecny stan techniczny jest bardzo zły. Słupy ceglane uległy zniszczeniu, a furta została pokrzywiona i skoszona. Biorąc pod uwagę powyższe, niezbędne jest podjęcie prac remontowo- konserwatorskich polegających na wzmocnieniu fundamentów pod bramę, renowacji słupów bramowych i kutej furty bramowej.

Wartość wnioskowanej kwoty:  220 000,00 zł

  • Przeprowadzenie Prac Konserwatorsko-Restauratorskich Murowanej Kapliczki w Centrum Wsi Durdy.

Ta inwestycja ma na celu zachowanie i odnowienie murowanej kapliczki, która stanowi istotny element krajobrazu kulturowego wsi Durdy. W ramach prac renowacyjnych planuje się wzmocnienie fundamentów kapliczki, klamrowanie ścian zewnętrznych, renowację drzwi wejściowych z ościeżnicą i drewnianej podłogi, renowację więźby dachowej wraz z pokryciem oraz elewacji i ścian wewnątrz kapliczki.

Wartość wnioskowanej kwoty:  180 000,00 zł

Dzięki wsparciu z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, jesteśmy przekonani, że te projekty przyczynią się do rozwoju gminy Baranów Sandomierski, poprawy warunków życia mieszkańców oraz ochrony naszego dziedzictwa kulturowego.

 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
25.08.2023
Data publikacji
25.08.2023
Data modyfikacji
25.08.2023