Zakończono modernizację dróg gminnych na terenie Gminy Baranów Sandomierski.

Mieszkańcy mogą już korzystać z nowych nawierzchni asfaltowych, bowiem  w ostatnim czasie dokonano odbioru końcowego robót związanych z modernizacja dróg gminnych.

Przypomnijmy… Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski 11.03.2021 r. podpisał umowę na „Modernizację dróg gminnych na terenie Gminy Baranów Sandomierski”. Na podstawie przeprowadzonego przetargu spośród 5 złożonych ofert , jako najkorzystniejsza wybrana została oferta firmy ZOMIX S. C. Zaleśny Grzegorz, Zaleśny Piotr z siedzibą w Nisku.

Inwestycja obejmowała prace w kilku Sołectwach i obejmowała:

  • Modernizację dróg gminnych poprzez położenie nawierzchni asfaltowych na długości ponad 1060 mb oraz utwardzenie poboczy materiałem kamiennym na drogach na terenie SOŁECTWA DURDY
  • Wykonanie drogi asfaltowej na ul. Hynowskie, oraz utwardzenie poboczy SOŁECTWO KNAPY – 645mb
  • Modernizację dróg na terenie SOŁECTWA KACZAKI – wykonanie nawierzchni asfaltowej – na długości około 672 mb oraz utwardzenie poboczy materiałem kamiennym,
  • Wykonanie warstw asfaltu na odcinku 135mb, odwodnienia oraz utwardzenie poboczy na ul. Św. Floriana – SOŁECTWO SKOPANIE
  • Wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości około 250 mb i szerokości 3 m oraz utwardzenie poboczy materiałem kamiennym – SOŁECTWO DĄBROWICA

Wartość wykonanych robót to koszt 569 557,04 zł,  z czego część środków pochodziło z Funduszy Sołeckich powyższych miejscowości.

To kolejne drogi asfaltowe zmodernizowane na ternie Gminy Baranów Sandomierskim. Warto wspomnieć, że to nie wszystkie tego typu inwestycje przeprowadzone w 2021r. Do inwestycji drogowych możemy zaliczyć jeszcze budowę i przebudowę dróg na os. Piastowskim w Skopaniu, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej w Siedleszczanach i odcinek drogi w Baranowie Sandomierskim. Zakres tych inwestycji rozwiniemy w artykule w kolejnych dniach.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
02.12.2021
Data publikacji
02.12.2021
Data modyfikacji
02.12.2021