W 2021 roku mieszkańcy Gminy Baranów Sandomierski będą mogli cieszyć się nowymi nawierzchniami asfaltowymi. Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w ubiegły czwartek podpisał umowę na modernizację kolejnych odcinków dróg w pięciu sołectwach.

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w ubiegły czwartek tj. 11.03.2021 r. podpisał umowę na „Modernizację dróg gminnych na terenie Gminy Baranów Sandomierski”. Na podstawie przeprowadzonego przetargu spośród 5 złożonych ofert , jako najkorzystniejsza wybrana została oferta firmy ZOMIX S. C. Zaleśny Grzegorz, Zaleśny Piotr z siedzibą w Nisku.
Zadanie będzie obejmowało prace w kilku Sołectwach:

  • Modernizacja dróg gminnych poprzez położenie nawierzchni asfaltowych na długości ponad 1060  oraz utwardzenie poboczy materiałem kamiennym na drogach na terenie SOŁECTWA DURDY
  • Wykonanie drogi asfaltowej na ul. Hynowskie, oraz utwardzenie poboczy SOŁECTWO KNAPY
  • Modernizacja dróg na terenie SOŁECTWA KACZAKI – wykonanie nawierzchni asfaltowej – na długości około 700 mb oraz utwardzenie poboczy materiałem kamiennym,
  • Wykonanie warstw asfaltu, odwodnienia oraz utwardzenie poboczy na ul. Św. Floriana – SOŁECTWO SKOPANIE
  • Wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości około 250 mb i szerokości 3 m oraz utwardzenie poboczy materiałem kamiennym – SOŁECTWO DĄBROWICA

Zakończenie wszelkich robót modernizacyjnych planowane jest na październik 2021 r.  

Mamy nadzieję, że kolejne drogowe inwestycje realizowane na terenie naszej Gminy przyczynią się do wzrostu bezpieczeństwa na drogach i poprawią komfort uczestników ruchu.     

 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
administrator
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
16.03.2021
Data publikacji
16.03.2021
Data modyfikacji
31.03.2021