Podpisana na początku grudnia umowa na ,,Przebudowę drogi gminnej nr 100007R ul. Kościuszki i ul. Wenecja w Baranowie Sandomierskim” właśnie jest realizowana. Prace postępują zgodnie z planem, a na placu budowy trwają prace rozbiórkowo-przygotowawcze przed głównymi robotami drogowymi.

Umowa na realizację zadania została podpisana przez Marka Mazura Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski z firmą BRUK-DAR Dariusz Skawiński. Wartość inwestycji to 1 783 000,01 zł, z czego kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi  938 613,00 zł.

Jakie korzyści przyniesie inwestycja drogowa w Baranowie Sandomierskim?

Obecnie stan techniczny dróg jest zły i stwarza niebezpieczeństwo dla osób po niej poruszających się. Celem planowanej inwestycji jest stworzenie nowej nawierzchni asfaltowej na w/w ulicach o łącznej długości blisko 942 mb, zostaną przebudowane i powstaną również nowe chodniki. Obok Kościoła powstanie wzniesione przejście dla pieszych, a przy szkole zostaną wydzielone miejsca parkingowe. W ramach inwestycji zostanie przebudowana sieć wodociągowa o długości ok 300 m, która poprzez zły stan techniczny przynosiła mieszkańcom liczne niedogodności.

Jak już kilkukrotnie wspominaliśmy inwestycje drogowe to jedne z ważniejszych inwestycji w Gminie ponieważ realizowane są z myślą o uczestnikach ruchu drogowego zapewniając nam wszystkim komfort i bezpieczeństwo.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
12.04.2022
Data publikacji
12.04.2022
Data modyfikacji
12.04.2022