W dniu wczorajszym dokonano oficjalnego odbioru remontowanej ul. Kościuszki i ul. Wenecja. Mieszkańcy zyskali bezpieczną infrastrukturę, z której już mogą w pełni korzystać.

Jakie prace zostały wykonane?
W ramach zadania powstała nowa nawierzchnia asfaltowa na ulicy Wenecja oraz ulicy Kościuszki w Baranowie Sandomierskim o łącznej długości blisko 942 mb, zostały przebudowane i powstały nowe chodniki. Obok Kościoła powstało wzniesione przejście dla pieszych, a przy szkole zostały wydzielone miejsca parkingowe. W ramach inwestycji została przebudowana sieć wodociągowa o długości ok 300 m, która poprzez zły stan techniczny przynosiła mieszkańcom liczne niedogodności.

Jakie korzyści wynikają z przeprowadzonej inwestycji?
Zły stan techniczny ul. Wenecja i ul. Kościuszki w Baranowie Sandomierskim wymagał podjęcia odpowiednich działań. Warunki drogowe stwarzały niebezpieczeństwo dla osób po niej poruszających się. Zasadnym więc było przeprowadzenia tak dużej inwestycji. Dzięki temu mieszkańcy zyskali nowe, bezpieczne ulice, zapewniając przy tym komfort i bezpieczeństwo uczestników ruchu. Wiąże się to z poprawieniem jakości życia mieszkańców. Nie można nie wspomnieć, że estetyka i wygląd tych ulic znacznie się zmienił.

Wartość całej inwestycji to 1 783 000,01 zł, z czego kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 938 613,00 zł.
Wykonawcą zadania była firma BRUK-DAR Dariusz Skawiński, Breń Osuchowski 91, 39-304 Czermin.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
12.08.2022
Data publikacji
12.08.2022
Data modyfikacji
12.08.2022