Uniwersytet Trzeciego Wieku w Baranowie Sandomierskim od 1 czerwca 2022r. realizuje  projekt  pt. „ Szlakiem dziedzictwa kulturowego – Lasowiacy w widłach Wisły i Sanu” . Inicjatywa została dofinansowana ze środków Ministra Kultury – Państwowego Funduszu Celowego i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.

 

Projekt ma na celu przybliżenie dzieciom, młodzieży i seniorom mieszkańcom miasta i gminy Baranów Sandomierski dostępu do narodowych zasobów dóbr kultury, pokazanie miejsc cennych dla kultury polskiej oraz dziedzictwa kulturowego, uzupełnienie dotychczasowej wiedzy historycznej.  Projekt przeciwdziałać będzie wykluczeniu kulturalnemu naszych mieszkańców, sprzyjać integracji społecznej i międzypokoleniowej poprzez wspólne uczestniczenie i przeżywanie szeroko rozumianej kultury. Poprzez uczestnictwo w działaniach projektowych społeczeństwo pozna okoliczności historyczne, w których rozwijała się polska tożsamość, wartościowe dobra kultury narodowej, które znajdują się w widłach Wisły i Sanu – kolebki kultury lasowiackiej. Podczas wyjazdów poznają dziedzictwo kulturowe rodu Tarnowskich, zbiory muzealne z zakresu etnografii, historii i sztuki regionu dolnosańskiego, historię  i tradycję dawnych mieszkańców grup etnograficznych – Lasowiaków i Rzeszowiaków zamieszkujących obszar Kotliny Sandomierskiej. Dzięki tej inicjatywie społeczeństwo będzie miało możliwość poznania cennych dla kultury polskiej miejsc dziedzictwa kulturowego oraz promować przysłowie „cudze chwalicie, swego nie znacie”.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Cebula
Data wytworzenia
08.06.2022
Data publikacji
08.06.2022
Data modyfikacji
10.02.2023