W nawiązaniu do zawartej przez Samorząd Gminy umowy na dostawę i montaż nowych wiat przystankowych, zwracamy się do mieszkańców Gminy Baranów Sandomierski
o cierpliwość i  wyrozumiałość w związku niedogodnościami wynikającymi
z przedłużającej się realizacji zadania.

Jedocześnie informujemy, że zgodnie z ostatnią informacją uzyskaną od Wykonawcy zadania, montaż wiat ma rozpocząć się w terminie od 03.01.2024r.

W związku z nie wywiązaniem się Wykonawcy z umownego terminu od 1.12.2023r. naliczane są mu kary umowne za niedotrzymanie umownego terminu realizacji zadania.

Poniżej przedstawiamy korespondencję z Wykonawcą zadania dotyczącą przedmiotowej sprawy.

Za powstałe utrudnienia i niedogodności przepraszamy.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Jolanta Koper
Osoba aktualizująca
Jolanta Koper
Data wytworzenia
28.12.2023
Data publikacji
28.12.2023
Data modyfikacji
28.12.2023