Przypominamy, że 10 lutego 2024 r. mija termin zapłaty I raty (styczeń, luty) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wysokość opłaty nie ulga zmianie i wynosi:

  • 19,50 zł za jedną osobę miesięcznie, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny, a bioodpady są kompostowane w przydomowym kompostowniku;
  • 31,50 zł za jedną osobę miesięcznie, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny, w tym z odbiorem bioodpadów;

Płatności należy dokonywać na indywidualne numery kont bankowych, które zostały przypisane dla każdego właściciela nieruchomości.

Osoby zainteresowane otrzymaniem blankietów dotyczących  powyższej opłaty proszone są o zgłoszenie wniosku do Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski osobiście albo pod nr telefonu 15 811 85 81 wew. 115, 132 lub u Sołtysów miejscowości.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Jolanta Koper
Osoba aktualizująca
Jolanta Koper
Data wytworzenia
08.02.2024
Data publikacji
08.02.2024
Data modyfikacji
08.02.2024