Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, ogłasza kolejny nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Baranów Sandomierski w ramach „Programu usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest na lata 2009-2032”.

Termin składania wniosków z uwagi na krótki okres ubiegania się o dofinansowanie wyznacza się do dnia 30 czerwca 2021 roku. Wypełnione wnioski należy składać w formie elektronicznej na adres e-mail : urzad@baranowsandomierski.pl

Wzór wniosku można pobrać ze strony internetowej Gminy https://baranowsandomierski.pl/wp-content/uploads/2020/11/wniosek_o_usuniecie_wyrobow_zawierajacych_azbest.pdf

Planowany termin odbioru azbestu z nieruchomości przez firmę wyłonioną w drodze przetargu ustala się od 15 września 2021 roku.

Realizacja wniosku uzależniona będzie od wysokości pozyskanych przez Gminę środków na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
O realizacji wniosku decyduje kolejność wpływu wniosku do Urzędu.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
28.06.2021
Data publikacji
28.06.2021
Data modyfikacji
28.06.2021