W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, pod kierownictwem Marka Mazura Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.

Przedmiotem spotkania była nadzwyczajna sytuacja na Ukrainie wynikająca z napaści państwa Rosyjskiego
i podjęcie działań dot. wsparcia dla obywateli Ukrainy uciekających do Polski z terenu objętego wojną.

Jak podkreślał Burmistrz MiG Baranów Sandomierski Marek Mazur ważne jest, żeby skoordynować działania wszystkich jednostek organizacyjnych na terenie Gminy, tak aby świadczona  przez mieszkańców i organizacje pomoc była udzielana w sposób celowy i adekwatny do potrzeb. Należy więc uzgodnić możliwe sposoby pomocy
i skoordynować działania z poziomu Gminy.
Jednocześnie Burmistrz podziękował tym, którzy do tej pory włączyli się w akcje pomocowe i wyrażają chęć podjęcia takowych działań.

W wyniku posiedzenia został powołany zespół koordynujący działania pomocowe na rzecz obywateli Ukrainy.
W ramach planowanych działań będą m.in. stworzenie bazy osób, które wyrażają chęć przyjęcia uchodźców
z Ukrainy, przeprowadzenie zbiórki darów rzeczowych i zbiórki finansowe.

Jednocześnie podkreślano, że działania będą skoordynowane tak, aby odpowiadała na aktualne potrzeby.
Na chwilę obecną sytuacja jest pod kontrolą, a podejmowane działania odpowiadają w pełni na potrzeby zgłaszane przez instytucje państwowe i organizacje pozarządowe.

Jak mieszkańcy Miasta i Gminy Baranów Sandomierski mogą pomóc potrzebującym z Ukrainy?

Na stronie internetowej MiG Baranów Sandomierski oraz profilu Facebook Gminy i jednostki OSP Baranów Sandomierski będą publikowane wszystkie informacje dot. aktualnych zbiórek rzeczowych.

W najbliższych dniach zostanie uruchomiona także zbiórka finansowa, o której poinformujemy w  odpowiednim komunikacie. W ramach akcji zostanie udostępniony numer konta, na które będzie można dokonywać wpłat. Pieniądze te będą wykorzystane w całości na pomoc uchodźcom.

Przyjąłeś lub chcesz przyjąć do domu potrzebujących z Ukrainy- co dalej?

W związku z akcją pomocową prowadzoną dla przebywających na terytorium RP, uchodźców z Ukrainy prosimy mieszkańców Gminy Baranów Sandomierski, którzy maja możliwość i chęć przyjęcia pod swój dach osób potrzebujących, o zgłaszanie tego faktu w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, do inspektora ds. bezpieczeństwa p. Iwony Walczyk pod nr tel. 15 811 85 81 wew. 135.

Jednocześnie prosimy mieszkańców, którzy już przyjęli potrzebujących z Ukrainy o kontakt z UMiG, celem dopełnienia odpowiednich formalności.

 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
01.03.2022
Data publikacji
01.03.2022
Data modyfikacji
02.03.2022