Dwie placówki oświatowe z terenu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski będą mogły skorzystać z dofinansowania do wycieczek szkolnych w ramach programu ,,Poznaj Polskę”!

W związku ze złożonymi wnioskami o udzielenie wsparcia finansowego na 2023 rok w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”  będącego częścią POLSKIEGO ŁADU w dniu 5 maja 2023 roku Marek Mazur Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski podpisał porozumienie ze Skarbem Państwa – Ministrem Edukacji i Nauki otrzymując  wsparcie finansowe na realizację w/w zadania w kwocie 29 000,00 złotych przeznaczane na dofinansowanie wycieczek szkolnych.

Przyznawane przez Ministra środki finansowe przeznaczane są na wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

Lista szkół która otrzymała wsparcie finansowe, oraz kwoty udzielonego wsparcia:

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Kamila Sabo
Osoba aktualizująca
Kamila Sabo
Data wytworzenia
23.05.2023
Data publikacji
23.05.2023
Data modyfikacji
23.05.2023