Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie do sterylizacji lub kastracji psów i kotów. Wnioski można składać od 15.04.2022r. do 30.11.2022r. lub do wyczerpania środków pieniężnych przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy.

Zgodnie z przyjętym przez Radę Miejską w Baranowie Sandomierskim Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baranów Sandomierski na rok 2022 Gmina będzie dofinansowywać zabiegi sterylizacji lub kastracji psów i kotów – w wysokości 60% kosztów zabiegu.

Zasady dofinansowania w/w zabiegów:

  1. dofinansowanie przysługuje tylko i wyłącznie właścicielom zwierząt zamieszkujących na terenie Gminy Baranów Sandomierski;
  2. z jednej nieruchomości/posesji można się starać o dofinansowanie zabiegu dla maksymalnie jednego zwierzęcia;
  3. zabieg wykonuje tylko i wyłącznie lekarz weterynarii, z którym Gmina podpisała umowę;
  4. podstawą do wykonania zabiegu sterylizacji lub kastracji jest przedłożenie lekarzowi weterynarii skierowania z Urzędu;
  5. zabiegi sterylizacji lub kastracji dofinansowane są tym właścicielom psów, którzy dopełnili obowiązku zaszczepienia psa przeciwko wściekliźnie oraz dołączą do wniosku aktualne zdjęcie psa;
  6. właściciel zwierzęcia zobowiązany jest do opłacenia 40% kosztów sterylizacji lub kastracji w dniu wykonania zabiegu.

Wnioski o dofinansowanie z budżetu Gminy zabiegu sterylizacji lub kastracji psa lub kota w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na rok 2022 można składać od 15.04.2022r. do 30.11.2022r. lub do wyczerpania środków pieniężnych przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy.

Informujemy, iż dofinansowanie nie obejmuje: dodatkowych badań (np. EKG, RTG, USG, badań krwi, moczu), które weterynarz może uznać za konieczne do wykonania przed zabiegiem sterylizacji/kastracji; kosztów związanych z leczeniem ewentualnych powikłań pooperacyjnych; innych dodatkowych zabiegów i usług (kaftaniki, ubranka itp.).

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, pok. 24, tel. 15 811-85-81, wew. 132.

Wniosek do pobrania znajduje się poniżej.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
20.04.2022
Data publikacji
20.04.2022
Data modyfikacji
20.04.2022