Gmina Baranów Sandomierski weźmie udział w projekcie prowadzonym przez Województwo Podkarpackie/ Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich
w Rzeszowie.

Projekt o nazwie „RAP STEAM – ROBOTYKA I PROGRAMOWANIE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Z TERENU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIE-GO” zakłada podniesienie jakości i efektywności oferowanych usług edukacyjnych w województwie podkarpackim, ukierunkowanych na rozwój uczniów/uczennic szkół podstawowych, ważnych na rynku pracy kompetencji w zakresie robotyki i programowania.

W projekcie wezmą udział wszystkie szkoły podstawowe z terenu Naszej Gminy. Projekt obejmuje klasy 4-8 szkół podstawowych. Realizacja projektu ma potrwać do grudnia 2029 r.  Warto zaznaczyć, że udział Gminy Baranów Sandomierskim w projekcie nie wiąże się z wniesieniem wkładu w formie pieniężnej.

W projekcie planuje się wprowadzić do szkół podstawowych innowację pedagogiczną dotyczącą nauczania w klasach 4-8 przedmiotu informatyka z wykorzystaniem elementów robotyki edukacyjnej oraz zajęć pozalekcyjnych z robotyki edukacyjnej, zakupić do centrów szkoleniowych i pracowni szkolnych niezbędne do realizacji zadań i celów projektu wyposażenie, zapewnić merytoryczne wsparcie dla nauczycieli/nauczycielek i kadry zarządzającej szkół, zorganizować w szkołach dla uczniów/uczennic zajęcia pozalekcyjne z robotyki edukacyjnej i programowania robotów, przygotować uczniów/uczennice i nauczycieli/nauczycielki do konkursów/zawodów robotycznych, zorganizować dla uczniów/uczennic obozy robotyczne oraz warsztaty promujące robotykę, naukę programowania, nauczanie STEAM.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet FEPK.07 Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działanie FEPK.07.10 Kształtowanie kompetencji w zakresie robotyki i programowania.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektu znajdują się na stronie internetowej: https://rap.podkarpackie.pl/

 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Jolanta Koper
Osoba aktualizująca
Jolanta Koper
Data wytworzenia
21.03.2024
Data publikacji
21.03.2024
Data modyfikacji
21.03.2024