W dniu 15 czerwca 2022 r. weszły w życie zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników regulujące kwestie uzyskania prawa do wypłaty świadczenia emerytalnego w pełnej wysokości bez konieczności zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej.

Według nowych przepisów rolnicy, którzy ukończyli wiek emerytalny: 65 lat w przypadku mężczyzn i 60 lat kobiet, a posiadający 25 lat ubezpieczenia emerytalno-rentowego, będą mogli składać wniosek o emeryturę bez przekazywania gospodarstwa rolnego i przerywania pracy w nim.

Praca rolnika-emeryta w gospodarstwie rolnym według znowelizowanych przepisów ustawy nie będzie wiązać się z odprowadzaniem dodatkowej składki na ubezpieczenie emerytalne,
co pozwoli rolnikom na osiągnięcie dodatkowego źródła dochodów. Zmiany są ważne w szczególności dla tych rolników, którzy nie posiadają następcy, czy też w sytuacji, gdy następcy nie są zainteresowani prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Do tej pory wypłata świadczenia emerytalno-rentowego w pełnej wysokości zależała od przekazania gospodarstwa. KRUS pierwsze świadczenia w pełnej wysokości wypłaci 25 czerwca, natomiast świadczenia przygotowane na terminy 10 i 15 czerwca zostaną wypłacone w dotychczasowej kwocie. Świadczeniobiorcy, którym wypłacono świadczenia w terminach 10 i 15 czerwca do końca tego miesiąca dostaną wyrównanie.

Zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników dotyczą także osób uprawnionych do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym. Prawo do renty będzie przysługiwało ubezpieczonym całkowicie niezdolnym do pracy w gospodarstwie rolnym, którzy posiadają 25-letni staż ubezpieczenia emerytalno-rentowego. W przypadku takich osób nie jest wymagane aby całkowita niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym powstała w okresie podlegania ubezpieczeniu emerytalno – rentowemu lub w ciągu 18 miesięcy od ustania tego okresu, jak również nie jest wymagane udowodnienie 5 lat podlegania ubezpieczeniu emerytalno – rentowemu w ostatnich 10 latach przed złożeniem wniosku o emeryturę.

Nowelizacja ustawy pozwoli na skrócenie okresu umowy dzierżawy przy wypłacie okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy (dotychczas 10 lat) na zawarcie umowy dzierżawy np. na okres na jaki zostało przyznane prawo do renty.

W znowelizowanej ustawie pojawiły się rozwiązania pozwalające emerytom, tak jak innym grupom zawodowym, na korzystanie z bezpłatnych turnusów rehabilitacji leczniczej w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS na podstawie skierowania lekarskiego (od 01.01.2023 r.). Z turnusów regeneracyjnych będą mogli korzystać opiekunowie osób z niepełnosprawnością.

 

                                                                                                                              Elżbieta Trawińska

Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Tarnobrzegu

                             Źródło:
www.krus.gov.pl

 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
08.07.2022
Data publikacji
08.07.2022
Data modyfikacji
07.07.2022