Przedsiębiorczość, waluta, banknot to tylko niektóre terminy, z jakimi mogli zapoznać się uczniowie Zespołu Szkół i Placówek dzięki działalności Szkolnej Kasy Oszczędności
w „baranowskiej” placówce.

SKO, bo taka nazwa jest używana najczęściej, działa w Zespole Szkół i Placówek od 6 lat we współpracy z bankiem PKO BP w Tarnobrzegu. Jest to ogólnopolski program edukacji ekonomicznej poprzez szeroko pojętą działalność dydaktyczno – wychowawczą. Poza możliwością systematycznego oszczędzania na tzw. Książeczkach SKO, połączonych z dostępem do bezpłatnych kont internetowych, uczniowie w ramach SKO rozwijają swoje talenty artystyczne, matematyczne oraz literackie.

Przez lata działalności SKO w naszej szkole uczniowie mieli możliwość spędzenia dnia w banku, zaznajomienia się z walutami z innych krajów, spotkania zawodoznawczego z przedstawicielami banku i poznania pracy bankiera. Ważnym elementem działalności edukacyjnej SKO są wycieczki edukacyjne połączone z prelekcjami czy warsztatami , gdzie uczniowie mieli możliwość dowiedzieć się np. jak bogacili się ludzie w dawnych czasach.
W ramach promowania talentów w SKO corocznie odbywają się konkursy plastyczne i literackie, na przykład na hasło promujące SKO w szkole, na opowiadanie o przygodach Kuby Pieniążka i Żyrafki Lokatki-bohaterów SKO oraz na plakat promujący oszczędzanie. Obecnie w Zespole Szkół i Placówek do SKO należy 30 uczniów, którzy na swoich kontach zaoszczędzili niebagatelną sumę 10 tysięcy złotych.

Zeszłoroczny rok ze względu na konieczność nauczania zdalnego nie obfitował w wydarzenia SKO. Ale w obecnym roku szkolnym działalność SKO „idzie swoim zwyczajnym torem”. Do SKO dołączyło 5 nowych uczniów , został przeprowadzony konkurs plastyczny SKO na projekt własnego banku, a uczniowie mieli możliwość wyjazdu do banku PKO BP połączonego ze zwiedzaniem placówki oraz lekcją z zakresu ekonomii przeprowadzoną przez przedstawicieli banku. W ramach działalności SKO zorganizowany został również wyjazd do kina na film promujący wartości w życiu takie jak przyjaźń, miłość pt. „Mały Książe”. Film połączone był z prelekcją z zakresu przedsiębiorczości i umiejętności dokonywania życiowych wyborów zarówno zawodowych jak i prywatnych, wyświetlony zamiast reklam przed projekcją filmu. Uczniowie wzięli również udział w warsztatach pt. „Jak bogacili się Tarnowscy”, gdzie mieli możliwość zbudowania własnego majątku.

Ta szeroka działalność SKO została zauważona i doceniona przez zarządzających bankiem PKO BP. Zarówno szkoła jak i nauczyciele prowadzący SKO w Zespole Szkół
i Placówek p.J.Józwik i p.A.Michas zostali wielokrotnie docenieni za swoją działalność. Szkoła trzykrotnie została wyróżniona Nagrodą Trzeciego Stopnia, a opiekunowie Brązową Odznaką.

Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza w ramach działalności SKO w naszej szkole będzie służyć uczniom w dorosłym życiu i pomoże im rozsądnie gospodarować swoim budżetem i finansami.

 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
23.06.2022
Data publikacji
23.06.2022
Data modyfikacji
23.06.2022