Ochotnicza Straż Pożarna w Dymitrowie Małym otrzymała środki finansowe, które wykorzystano na realizację operacji dot. budowy placu zabaw i siłowni zewnętrznej
w swojej miejscowości.

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Dymitrowie Małym dzięki pozyskanemu dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej zrealizowała operację pn. ,,Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Dymitrów Mały’’. W ramach operacji zakupiono i dokonano montażu siedmiu urządzeń placu zabaw tj. zestaw zabawowy, bujak ,,samochód, bujak ,,skuter’’, bujak ,,biedronka’’, huśtawka metalowa wahadłowa, huśtawka ,,ważka’’ oraz tablica edukacyjna –panel dopasowanie i dwóch elementów siłowni zewnętrznej tj. orbiter oraz wioślarz. Ponadto dokonano mechanicznego plantowania terenu, rozścielenia ziemi, wykonano trawniki i nawierzchnie piaskową.
W/w zakres prac pozwolił na zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców z miejscowości Dymitrów Mały.

Wartość zadania: 52 300,00 zł. Wysokość dofinansowania: 51 776,00 zł.

Operacja została zrealizowana na podstawie podpisanej umowy w dniu 22.11.2021r. pomiędzy Województwem Podkarpackim, a Ochotniczą Strażą Pożarną w Dymitrowie Małym o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’’ w ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER’’ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
08.06.2022
Data publikacji
08.06.2022
Data modyfikacji
10.06.2022