Na terenie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski trawa kampania sprawozdawcza OSP za rok 2022r. W ostatnim czasie tego typu zebranie odbyło się w miejscowości Ślęzaki.

W spotkaniu wzięli udział m.in. Marek Mazur Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, Marek Barszcz Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, Ewa Draus Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Zbigniew Chmielowiec Poseł na Sejm RP oraz Jacek Rożek Wicestarosta Powiatu Tarnobrzeskiego, którzy docenili działalność jednostki.

Podczas zebrania jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Ślęzaka podsumowała ubiegły rok, który dla jednostki z pewnością zapisze się na kartach historii, a wszystko za sprawą rozbudowy i przebudowy budynku remizy. Duża inwestycja, której  wartość wyniosła 943 899,00 zł przyczyniła się do poprawy standardu działalności operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej. W chwili obecnej oddany do użytkowania obiekt zapewnia również nowe funkcje, tj. dom ludowy i siedziba organizacji pozarządowych, m.in. Koło Gospodyń Wiejskich i Klub Seniora, służące integracji, wspieraniu rozwoju kulturalnego i postaw obywatelskich.

Przypomnijmy… W ramach inwestycji na całym obiekcie wykonano nową w elewację, instalację elektryczną, gazową i wodno-kanalizacyjną. Wokół budynku wykonano opaski z kostki brukowej, schody zewnętrzne, dojścia, chodniki i zjazdy. Front budynku zdobi nowoczesna okładzina ścian, na której widnieje ozdobny napis ,,OSP Ślęzaki”. Nie sposób nie wspomnieć o części wewnątrz budynku, która również została odnowiona. Na sali reprezentacyjnej wykonano m.in. sufit podwieszany, posadzkę z płytek ceramicznych, jak również wymieniono stolarkę drzwiową i okienną. Z kolei w części zaplecza socjalnego wykonano okładziny ścian i posadzki, zainstalowano osprzęt sanitarny i elektryczny. Ponadto w części przeznaczonej dla Ochotniczej Straży Pożarnej wykonano kanał technologicznych, betonową posadzkę przemysłową oraz okładziny ścian z tynku żywicznego.
W całym obiekcie wykonano malowanie ścian i sufitów.

Rok 2022, to również rok sukcesów, bowiem drużyny z jednostki OSP Ślęzaki w zawodach sportowo-pożarniczych zarówno na szczeblu gminnym jak i powiatowym wykazali się dużą sprawnością. Potwierdzają to poniższe wyniki:

Miejsko-Gminne Zawody Sportowo- Pożarnicze: 

GRUPA MDP Chłopców: MDP Ślęzaki – II Miejsce

GRUPA C- Kobiece Drużyny Pożarnicze /KDP/ – KDP Ślęzaki – I Miejsce

GRUPA A- IX miejsce – OSP Ślęzaki

Powiatowe Zawody Sportowo- Pożarnicze: 

GRUPA C- Kobiece Drużyny Pożarnicze /KDP/ – KDP Ślęzaki IV Miejsce

Z kolei w klasyfikacji Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Grupie MDP Ślęzaki zajęły II miejsce

Ważnym punktem zebrania było wręczenie odznak ,, Za wysługę lat”, które zostały nadane przez prezydium Zarządu Gminnego Związku OSP RP. Odznaki te otrzymali:

  • dh Tadeusz Kaczak – 60 lat
  • dh Eugeniusz Gnat – 50 lat
  • dh Jan Białas – 45 lat
  • dh Edyta Dul – 10 lat
  • dh Piotr Słotarski – 10 lat
  • dh Paweł Słotarski – 10 lat
  • dh Sebastian Pasek – 10 lat

Serdecznie gratulujemy!

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
07.03.2023
Data publikacji
07.03.2023
Data modyfikacji
07.03.2023