Każdego roku jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski podsumowują działalność za rok poprzedni. To także czas na podziękowania za zaangażowanie w prace na rzecz jednostki.

W ubiegłą sobotę 12 marca 2022 roku, w jednej z jednostek na terenie naszej Gminy  odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2021. Oprócz członków jednostki wzięli w nim udział przedstawiciele władz samorządowych oraz Związku OSP RP i Państwowej Straży Pożarnej. Wśród nich byli m.in.: Marek Mazur Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, Ewa Draus Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Jacek Rożek Wicestarosta Powiatu Tarnobrzeskiego,  dh Józef Bereski Komendant Miejsko-Gminny ZOSP RP w Baranowie Sandomierskim, bryg. Piotr Kędzior  dowódca JRG Tarnobrzeg  oraz dh Henryk Róg Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego  Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Baranowie Sandomierskim.

Zebranie rozpoczęło się od wprowadzenia sztandaru jednostki OSP Skopanie i uczczeniem minutą ciszy pamięci druha, który odszedł na wieczną służbę w minionym roku. MIłym akcentem uroczystości było wręczenie odznaki „Za wysługę lat” oraz statuetki za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych w 2021 roku członkom JOT-u.  Osoby szczególnie  zaangażowane w prace społeczne na rzecz jednostki otrzymały dyplomy.

Następnie przystąpiono do wyborów przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji mandatowej oraz uchwał i wniosków. Po wysłuchaniu sprawozdań prezesa, naczelnika, skarbnika oraz przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, którzy posumowali działalność OSP  w minionym- trudnym 2021 roku oraz po zatwierdzeniu planu działalności na rok bieżący zebrani jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi  za okres sprawozdawczy.

Zaproszeni goście wyrazili uznanie dla działalności jednostki, przedstawili zamierzenia władz państwowych, samorządowych i korporacyjnych odnośnie wspierania jednostek OSP w roku bieżącym. Omówili także obecną trudną sytuację związaną z działaniami wojennymi na Ukrainie i problemem uchodźców, którzy trafiają do naszego kraju, a w ich przyjmowaniu i relokacji udział biorą również strażacy z OSP.

Ważną informacją za zakończenie było przedstawienie planu organizacji w czerwcu 2022r. uroczystości jubileuszu 140-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Skopaniu połączonej z poświęceniem naszej nowej remizy i Miejsko-Gminnymi Obchodami Dnia Strażaka.

Zdjęcia: OSP Skopanie

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
16.03.2022
Data publikacji
16.03.2022
Data modyfikacji
16.03.2022