Klub Sportowy WISAN w Skopaniu po raz piąty pozyskał, wydał i rozliczył dofinansowanie w kwocie 10.000 PLN z Ministerstwa Sportu, tym razem w ramach programu KLUB 2021.

Założeniem projektu był zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży biorącej udział w treningach i meczach KS WISAN. W ramach projektu zakupiono komplet dresów oraz piłki do treningów i meczów rozgrywanych przez drużyny KS WISAN. Ponadto w ramach dotacji sfinansowane zostały wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

W ramach tego programu KS WISAN wniósł wkład własny w wysokości min. 10% otrzymanej dotacji w ramach czego sfinansował częściowo sprzęt sportowy.

W ubiegłych latach Klub pozyskał dotacje w ramach programu KLUB 2016, KLUB 2017, KLUB 2018, KLUB 2020. Tegoroczna dotacja jest kontynuacją działań Zarządu związanych z pozyskiwaniem środków na rozwój sportu w Skopaniu i doposażenie Klubu w sprzęt sportowy który uatrakcyjnia zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży.

Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży pozwala na zapełnienie czasu wolnego oraz poprawę zdrowia. Zajęcia dla dzieci i młodzieży prowadzone są z nastawieniem na koordynację ruchową, poprawę i doskonalenie techniki gry w piłkę nożną.

Obecnie w Klubie Sportowym ,,WISAN’’ działa cztery drużyny piłki nożnej w różnych kategoriach wiekowych:

  • Orliki i Młodziki –zespół zawodników w wieku 7 do 9 lat
  • Trampkarze – w wieku od 9 do 12 lat
  • Juniorzy – w wieku od 15 do 18 lat
  • Seniorzy – w wieku od 18 i starsi

Grupy te uczestniczą w rozgrywkach ligowych piłki nożnej prowadzonych przez Podokręg Stalowa Wola.

Systematycznie prowadzony jest też nabór do poszczególnych grup wiekowych. W zajęciach treningowych oraz rozgrywkach uczestniczy systematycznie łącznie ok. 80 zawodników.

Rezultatem obecnie zrealizowanego zadania jest upowszechnienie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży ze Skopania i okolic oraz wyrównywanie ich szans w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej. Rezultatem będzie również świadomość społeczna, iż w trudnych dla sportu czasach istnieje możliwość pozyskiwania wsparcia z MSiT na  działalność klubów sportowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży.

Janusz Hynowski
V-ce Prezes KS WISAN

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
30.11.2021
Data publikacji
30.11.2021
Data modyfikacji
29.11.2021