Gmina Baranów Sandomierski otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 13 500,00 zł, na realizację  zadania pn. ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

Złożony wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na 2022 rok w ramach programu wieloletniego – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”Priorytet 3, został pozytywnie rozpatrzony, tym samym Gmina Baranów Sandomierski otrzymała wsparcie finansowe na realizację w/w zadania w kwocie 13 500,00 zł.

W związku z powyższym w dniu 12 maja 2022 roku Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski podpisał umowę z Wojewodą Podkarpackim dotyczącą przekazania dotacji celowej w odniesieniu do placówek wychowania przedszkolnego przeznaczonej na:

  1. zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3–6 lat,
  2. realizację działań promujących czytelnictwo:
  • zakup książek będących nagrodami książkowymi dla dzieci biorących udział w działaniach promujących czytelnictwo,
  • organizację spotkań autorskich, wystaw i konkursów;

Celem szczegółowym Priorytetu 3 jest wzmocnienie potencjału przedszkoli, bibliotek szkolnych i pedagogicznych poprzez wzrost atrakcyjności ich zbiorów.

 

Lista przedszkoli która otrzymała wsparcie finansowe, oraz kwoty udzielonego wsparcia:

Nazwa Przedszkola

Koszt całkowity  programu

Otrzymane wsparcie z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025” Finansowy wkład własny
Przedszkole Publiczne

w Baranowie  Sandomierskim

3125,00 2500,00 625,00
Przedszkole Publiczne

w Skopaniu

3750,00 3000,00 750,00
Publiczne Przedszkole

w Woli Baranowskiej

3750,00 3000,00 750,00
Publiczne Przedszkole

w Dąbrowicy

3125,00 2500,00 625,00
Publiczne Przedszkole

w Ślęzakach

3125,00 2500,00 625,00

 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
25.05.2022
Data publikacji
25.05.2022
Data modyfikacji
25.05.2022