W dniu dzisiejszym ogłoszono wyniki drugiego naboru wniosków o wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

To właśnie dziś 31.03.2020r. poznaliśmy beneficjentów kolejnego naboru w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Do jednostek samorządu terytorialnego na terenie całego kraju trafi kolejna transza środków w wysokości 6 mld złotych. Wśród jednostek samorządu terytorialnego, które otrzymają dotację znalazła się Gmina Baranów Sandomierski, która otrzymała dofinansowanie na inwestycje w Ślęzakach.

W ramach dotacji  Gmina Baranów Sandomierskim otrzymała kwotę 400 000,00 zł na inwestycję polegająca na termomodernizacji, rozbudowie i przebudowie budynku remizy w Ślęzakach z przeznaczeniem na wielofunkcyjny budynek użyteczności publicznej. Realizacja zadania poprawi standard działalności operacyjnej OSP i zapewni nowe funkcje obiektu, tj. dom ludowy i siedziba organizacji pozarządowych, m.in. Koło Gospodyń Wiejskich i Klub Seniora, służące integracji wspieraniu rozwoju kulturalnego i postaw obywatelskich.

Podczas II odsłony Rządowego Funduszu Inwestycji jednostki samorządu terytorialnego mogły wnioskować o środki na konkretne zadanie. Nabór tych wniosków trwał 28 grudnia 2020 roku. Podczas oceny wniosków brano pod uwagę takie kryteria jak kompleksowość planowanych inwestycji, ograniczenie emisyjności i ingerencji w środowisko, uwzględnienie zasad zrównoważonego rozwoju, pomoc osobom niepełnosprawnym, liczba osób, które skorzystają z inwestycji, wpływ inwestycji na zapobieganie klęskom żywiołowym, koszt w stosunku do planowanych dochodów samorządu.

Warto przypomnieć, że w ramach  programu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymaliśmy już dofinasowana w poprzednich naborach m.in. na inwestycje polegające na przebudowie i rozbudowie budynku przedszkola w miejscowości Wola Baranowska – 1 100 000,00 zł oraz termomodernizacji budynku Zespołu Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim – 2 000 000,00 zł.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Środki przekazane przez rząd można wykorzystać m.in. na budowę żłobków, przedszkoli, remont dróg – a także inne, niezbędne lokalnie działania. W ramach programu powstanie wiele ważnych inwestycji realizowanych przez Samorządy.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
31.03.2021
Data publikacji
31.03.2021
Data modyfikacji
01.04.2021