Od 15 marca 2021r. rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW za 2021 r.

Od dziś do rolnicy mogą ubiegać się o przyznanie dopłat obszarowych i bezpośrednich. Wnioski  należy złożyć do 15 maja, jednak ze wzgledu na to, iż ten dzień wypada w sobotę, będzie to można zrobić (bez żadnych sankcji finansowych) jeszcze do 17 maja. Wnioski przyjmowane będą również po tej dacie – do 11 czerwca. Jednak w takim przypadku za każdy dzień roboczy opóźnienia płatność będzie pomniejszona o 1 proc. Natomiast zgłoszenia zmian we wnioskach można składać do 31 maja 2021 r. Złożenie zmiany po tym terminie powoduje pomniejszenie płatności do powierzchni objętej tą zmianą o 1 proc. za każdy dzień roboczy opóźnienia. Ostateczny termin składania zmian do wniosku upływa 11 czerwca 2021 r.

Do tej pory  rolnicy mieli możliwość złożenia wniosku o dopłaty w formie papierowego oświadczenia o braku zmian we wniosku w porównaniu z rokiem ubiegłym. Obecnie o wsparcie mogą ubiegać się wyłącznie drogą elektroniczną.

Osoby nie posiadają komputera lub mające problemy z wypełnieniem e-wniosku, będą mogły skorzystać z pomocy pracowników biur powiatowych ARiMR. Na ten cel w placówkach Agencji przygotowano specjalne stanowiska, by można było wysłać wniosek, a wsparciem w kwestiach technicznych będą służyć wyznaczone do tego przeszkolone osoby.

W tym roku wprowadzono kilka zmian usprawniających korzystanie z aplikacji eWniosekPlus, m.in. dodana została sekcja wskazująca na najbardziej aktualny wniosek wysłany do ARiMR; generowane są ostrzeżenia o niewykorzystaniu w całości maksymalnego kwalifikowanego obszaru (MKO) na działce; wyświetlają się błędy, ostrzeżenia czy też wizualizacje w sposób bardziej wyeksponowany; a także umożliwiono przegląd listy upraw czy elementów EFA (obszarów proekologicznych) zdefiniowanych w gospodarstwie.

Szczegółowe informacje, jak złożyć wniosek dostępne są tutaj.

Dostęp do aplkacji dostępny tutaj.

 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
administrator
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
15.03.2021
Data publikacji
15.03.2021
Data modyfikacji
30.03.2021