Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w trzecim spotkaniu Zespołu Lokalnej Współpracy dotyczącym opracowania Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 Enklawy Puszczy Sandomierskiej dniu 20 czerwca 2022 r. o godz. 10:00.

W związku z realizacją projektu POIS.02.04.00-00-0193/16 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 (PZO bis)” współfinansowanego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach II Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu,  w ramach którego planowane jest opracowanie Planów Zadań Ochronnych dla 26 obszarów Natura 2000, zapraszamy do uczestnictwa w trzecim spotkaniu Zespołu Lokalnej Współpracy dotyczącym opracowania Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 Enklawy Puszczy Sandomierskiej dniu 20 czerwca 2022 r. o godz. 10:00.

Spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy odbędzie się w trybie on-line za pomocą aplikacji Microsoft Teams. Najpóźniej godzinę przed spotkaniem na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie pod adresem: https://www.gov.pl/web/rdos-rzeszow/enklawy-puszczy-sandomierskiej-plh180055 zostanie udostępniony link do spotkania

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
10.06.2022
Data publikacji
10.06.2022
Data modyfikacji
10.06.2022