W dniu 17 grudnia 2021 r. Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym. Wnioski można składać do 31 stycznia lub do 31 października 2022.

Dodatek osłonowy zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek do Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski   Punkt Obsługi Klienta) do 31 stycznia lub do 31 października 2022 roku do Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.

Wniosek oraz wskazówki jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy  znajduje się poniżej.

Informację oraz pomoc w wypełnieniu wniosku można uzyskać pod numerem telefonu. 15 811 85 81 wew. 113

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej : https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy

Przypominamy…. W przypadku chęci uzyskania podwyższonego dodatku osłonowego przed złożeniem wniosku w pierwszej kolejności należy złożyć deklarację o używanym źródle ciepła w budynkach do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. 

 

 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
10.01.2022
Data publikacji
10.01.2022
Data modyfikacji
12.01.2022