Informujemy mieszkańców Gminy Baranów Sandomierski o możliwości złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego należy złożyć do 30 kwietnia 2024 r. Dokumenty złożone po tej dacie nie będą rozpatrzone. Wypłata dodatków będzie realizowana jednorazowo w terminie do 30 czerwca 2024 r.

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski lub przez Internet (ePUAP, profil zaufany), taki wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.

Dodatek osłonowy przysługuje:

  1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu za  rok 2022 nie przekracza kwoty 2100 zł,
  2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu za rok 2022 nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę

Gospodarstwo domowe tworzą: osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo osoba fizyczna, oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:

  • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
  • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
  • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek podwyższony przysługuje osobom opalającym domy węglem – zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

  • 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  • 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
  • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
  • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Aby otrzymać dodatek osłonowy wniosek o przyznanie dodatku osłonowego należy złożyć, w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

Wniosek-o-dodatek-oslonowy

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Jolanta Koper
Osoba aktualizująca
Jolanta Koper
Data wytworzenia
02.02.2024
Data publikacji
02.02.2024
Data modyfikacji
02.02.2024