Zapraszamy do udziału w debacie pn.: „Bezpieczny Senior”, która odbędzie się w dniu 22 lutego 2024 roku

Plan Debaty Inauguracyjnej pt. „Bezpieczny Senior”: 

 1. Przywitanie zaproszonych gości, przedstawienie celu debaty, diagnoza
  i określenie potrzeb w zakresie bezpieczeństwa osób starszych: mł. insp. Mariusz Stasiak – Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Tarnobrzegu
 2. „Sposoby działania sprawców przestępstw popełnianych na szkodę osób starszych”:
  szt. Stanisław Ciba z Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich
  i Patologii.
 3. „Wpływ Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Baranowa Sandomierskiego. Omówienie sposobu działania aplikacji „Moja Komenda” oraz programu „Dzielnicowy Bliżej Nas” – praktyczne zaprezentowanie nanoszenia zagrożeń: szt. Rafał Szymański z Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii.
 4. „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”: Państwowa Straż Pożarna
  w Tarnobrzegu.
 5. „Omówienie zakresu udzielania wsparcia przez Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Tarnobrzegu”: przedstawiciele ośrodka:
  Jarosław Babiak / Karolina Klimka
 6. Pytania, oraz dyskusja uczestników debaty.
 7. Przeprowadzenie badania ankietowego.
 8. Podsumowanie i zakończenie debaty: Zastępca Komendanta Miejskiego Policji
  w Tarnobrzegu mł. insp. Mariusz Stasiak

 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Jolanta Koper
Osoba aktualizująca
Jolanta Koper
Data wytworzenia
21.02.2024
Data publikacji
21.02.2024
Data modyfikacji
21.02.2024