W dniu 10.07.2022 r. w Durdach w ramach zadania publicznego pn.: „Dary lasu w tradycji lasowiackiej” podczas Festynu Rodzinnego odbyła się prezentacja potraw lasowiackich. Uczestnicy wydarzenia mogli bezpłatnie degustować potraw tj.: ciasta i ciasteczka, barszcz biały na wędzonce oraz smalczyk wiejski.

Koło Gospodyń Wiejskich w Durdach składa serdeczne podziękowania za pomoc w przygotowaniu wydarzenia dla:

  • Wicestarosty Powiatu Tarnobrzeskiego Pana Jacka Rożka
  • Sołtysa Sołectwa Durdy
  • Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Baranowie Sandomierskim
  • Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim
  • Ochotniczej Straży Pożarnej w Durdach
  • Stowarzyszenia „Tor Rozwoju”

Serdeczne podziękowania kierujemy również do wszystkich mieszkańców naszej miejscowości, którzy zaangażowali się do pomocy w przygotowaniu Święta Miejscowości. Dzięki wspólnemu wysiłkowi mieszkańcy Durdów oraz okolicznych miejscowości mogli z całymi rodzinami miło spędzić niedzielne popołudnie.

Międzypokoleniowa zabawa wzmocniła więzi rodzinne, sąsiedzkie oraz przyczyniła się do integracji lokalnej społeczności.

Opracowała: T.Mazur

 

Zadanie publiczne pt.: „Dary lasu w tradycji lasowiackiej” dofinansowane ze środków Powiatu Tarnobrzeskiego w kwocie 2500,00 zł

 

 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
19.07.2022
Data publikacji
19.07.2022
Data modyfikacji
19.07.2022