Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrowicy zakończyło realizację zadania pn. ,,Zakup wyposażenia kuchni w budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowicy”.

Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrowicy „DĄBROWIANKI” dzięki pozyskanemu dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej zrealizowało zadanie związane z zachowaniem dziedzictwa lokalnego pn.: Zakup wyposażenia kuchni w budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowicy”.

W ramach zadania zakupiono: YG-05200 Yato – szafa chłodnicza jedno drzwiowa 650 l ze stali nierdzewnej oraz 801507 Stalgast – Zmywarka uniwersalna.

Zakup  tych urządzeń przyczyni się do dużo lepszej organizacji pracy, zachowania wymogów sanitarnych, przygotowywania żywności i obsługi wydarzeń promocyjnych wykorzystujących dziedzictwo kulinarne.

Wartość zadania 8 001,00 zł 100%. Wysokość dofinansowania: 100% wydatków kwalifikowanych.

Zadanie zrealizowane zostało na podstawie podpisanej umowy w dniu 11 stycznia 2021r. z Lasowiacką  Grupą Działania o powierzenie grantu w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 dla operacji realizowanych w ramach Projektu Grantowego pt. Zakup wyposażenia do miejsc wspierających dziedzictwo kulinarne obszaru Lasowiackiej Grupy Działania.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
administrator
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
11.03.2021
Data publikacji
11.03.2021
Data modyfikacji
31.03.2021