Centrum Usług Wspólnych w Baranowie Sandomierskim to jednostka samorządowa, powołana Uchwałą nr XLIV/362/22 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 12 maja 2022 roku, prowadząca działalność od dnia 01.08.2022 roku.

CUW, zgodnie z opracowanym statutem, powstało dla zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Baranów Sandomierski.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Artur Durtka
Osoba aktualizująca
Artur Durtka
Data wytworzenia
13.12.2023
Data publikacji
13.12.2023
Data modyfikacji
07.03.2024