W dniu 29 czerwca 2021r. odbyła się sesja Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierski,  podczas której Marek Mazur Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski uzyskał absolutorium  z tytułu wykonania budżetu za rok 2020.

Na początku sesji przedstawiono Raport o stanie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski za rok 2020 zawierający podsumowanie działalności burmistrza Miasta i Gminy w roku poprzednim.  Przewodniczący Rady Miejskiej Wacław Smykla zaprosił radnych do debaty nad przedstawionym raportem, która zakończyła się podjęciem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Markowi Mazurowi wotum zaufania.

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski Marek Mazur

Kolejnym punktem obrad sesji było podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu  Miasta i Gminy za rok 2020. Podjęcie przedmiotowych uchwał poprzedzone zostało odczytaniem opinii oraz uchwał Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim  oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.

Radni niemal jednogłośnie przegłosowali uchwałę dotyczącą zatwierdzenia sprawozdania oraz udzielenia absolutorium dla Burmistrza Marka Mazura.

W dalszej części sesji radni podjęli chwały dotyczące sprzedaży nieruchomości gruntowych  w miejscowości Knapy oraz Dąbrowica, utworzenia Spółdzielni Socjalnej w ramach wsparcia finansowego projektu „ROWES – szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II” w miejscowości Ślęzaki i wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia zobowiązania wekslowego dla niej oraz dopłat do usług wodnokanalizacyjnych z zakresu zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zawartych umów z Gminnym Zakładem Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim.

 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
02.07.2021
Data publikacji
02.07.2021
Data modyfikacji
02.07.2021