Koncepcja „Uniwersytet Samorządności” w Gminie Baranów Sandomierski realizowana była dwuetapowo. W ubiegłym roku zrealizowano zadania inwestycyjne, by teraz móc przeprowadzić inicjatywy edukacyjne dla mieszkańców.

Przypomnijmy…

I etap zadania związany był z przygotowaniem niezbędnej infrastruktury. W ramach zadania pn.: „Remont
i wyposażenie szatni Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  w Baranowie Sandomierskim celem stworzenia warunków umożliwiających przeprowadzenie inicjatyw edukacyjnych”, wyremontowano szatnię
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Baranowie Sandomierskim.

W ramach inwestycji przeprowadzono szereg prac, polegających m.in. na:  naprawie parkietu, pomalowaniu ścian i sufitów,  zakupie i wymianie drzwi, lady szatniowej i wieszaków, czy wymianę opraw oświetleniowych.

Czas na II etap…

II etap zadania zrealizowany został w roku bieżącym. Z bogatej oferty, ogólnodostępnych zajęć korzystali mieszkańcy powiatu tarnobrzeskiego.

Biorąc udział w projekcie uczestnicy mogli wybrać interesujące zajęcia w poszczególnych blokach tematycznych tj. blok ekologiczny, blok etnograficzny, blok historyczny i promocyjno- gospodarczy. Podczas wykładów poznali ciekawostki dot. żywności tradycyjnej i regionalnej, tradycyjnych potraw regionalnych oraz tradycji dożynek i wieńca dożynkowego. Odbyły się także warsztaty wypłatania wieńca dożynkowego obraz promocji tradycyjnego jadła. Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty rękodzieła.

 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
03.11.2022
Data publikacji
03.11.2022
Data modyfikacji
03.11.2022