Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnobrzegu zaprasza na bezpłatne webinarium „Podnieś swoje kompetencje cyfrowe. Bezpłatne kursy komputerowe z FE”.

Webinarium odbędzie się 28 lutego 2022 r. od godz. 12:00 do 12.45 za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mailowy oraz tytuł spotkania) na adres: lpi.tarnobrzeg@podkarpackie.pl
i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 25 lutego 2022 r. do godz. 15.00. Link do webinarium zostanie wysłany
w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia.
W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę webinarium. Webinarium skierowane jest do osób powyżej 25 roku życia, które są zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podniesieniem swoich kompetencji cyfrowych.

Program webinarium:

Omówienie Działania 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze tik i języków obcych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – kompetencje cyfrowe:

  • Cel projektu
  • Kto może uzyskać dofinansowanie?
  • Operatorzy wsparcia
  • Proces aplikowania o dofinansowanie
  • Nabór wniosków
  • Opis organizacji szkoleń

Po webinarium będzie możliwość zadawania pytań.

Organizator webinarium:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnobrzegu
ul. Sienkiewicza 86 , 39-400 Tarnobrzeg
tel.: 798 771 220, 798 771 194

e-mail: lpi.tarnobrzeg@podkarpackie.pl

 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
18.02.2022
Data publikacji
18.02.2022
Data modyfikacji
18.02.2022