Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Mielcu zaprasza na bezpłatne webinarium „Wsparcie z Funduszy Europejskich na podnoszenie kompetencji osób dorosłych z subregionu tarnobrzeskiego ”.

Webinarium odbędzie się 7 stycznia 2021 r. od 10:00 do 10.45 za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mailowy oraz tytuł spotkania) na adres: lpi.mielec@podkarpackie.pl
i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora.

Zgłoszenia przyjmowane są do 7 stycznia 2021 r. do 8.30. Link do webinarium zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia.  

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę webinarium.

Webinarium skierowane jest do osób dorosłych, które są zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podniesieniem swoich kompetencji. Wsparcie dotyczy  subregionu tarnobrzeskiego (powiaty: tarnobrzeski grodzki, tarnobrzeski ziemski, stalowowolski, mielecki, niżański, kolbuszowski), można otrzymać  89% dofinansowania na szkolenia, kusy lub studia podyplomowe.

Program webinarium:
1.    Kto może uzyskać dofinansowanie, grupy priorytetowe
2.    Wysokość wsparcia
3.    Etapy ubiegania się o dofinansowanie
4.    Nabór wniosków

Po webinarium będzie możliwość zadawania pytań.

Organizator webinarium:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Mielcu
ul. Kościuszki 7 , 39-300 Mielec
tel.: 798 771 414, 798 771 650
e-mail lpi.mielec@podkarpackie.pl

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
administrator
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
04.01.2021
Data publikacji
04.01.2021
Data modyfikacji
22.03.2021