W związku z trwającymi pracami nad Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tarnobrzeg  (MOF Tarnobrzeg) obejmującą wspólne inicjatywy projektowe gmin zapraszamy do udziału w badaniu społecznym mającym na celu uwzględnienie w tych pracach opinii mieszkańców.

Ankieta jest w pełni anonimowa i składa się z kilku krótkich pytań. 

Udzielone odpowiedzi zostaną wykorzystane do analiz przy opracowaniu ważnego dokumentu programowego (Strategia) który jest  wymagany przy pracach związanych z analizami stanu planowania oraz realizacji konkretnych inwestycji  partnerskich na obszarze MOF Tarnobrzeg obejmującym gminy Baranów Sandomierski, Gorzyce, Grębów oraz Nowa Dęba.

Strategia ta umożliwi ww. gminom ubieganie się o dodatkowe środki z funduszy Unii Europejskiej z puli przeznaczonej wyłącznie na projekty partnerskie mające służyć rozwojowi obszarów miast i przyległych gmin.

Link do ankiety – https://forms.office.com/r/3FZdwgibaL

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Cebula
Osoba aktualizująca
Magdalena Cebula
Data wytworzenia
13.02.2023
Data publikacji
13.02.2023
Data modyfikacji
13.02.2023