Seniorzy – uczestnicy Uniwersytetu Trzeciego Wieku poznali dziedzictwo kulturowe naszego regionu.

W ramach projektu współfinansowanego w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 Edycja 2021   pn. „Aktywny Senior To Zdrowy Senior” członkowie UTW z Baranowa Sandomierskiego odbyli  w sierpniu wycieczkę w ramach edukacji regionalnej. Wyjazd miał na celu poznanie dziedzictwa kulturowego naszego regionu. Seniorzy zwiedzili renesansowy zamek w Baranowie Sandomierskim- dawną rezydencję magnacką.  Następnie udali się na Zamek Tarnowskich do Tarnobrzega, unikatowej rezydencji zasłużonego dla Polski rodu hr. Tarnowskich herbu Leliwa, w którym obecnie mieści się Muzeum Historyczne miasta Tarnobrzega, prezentujące  dzieje rodziny Tarnowskich.

Kolejne kroki seniorzy skierowali do Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego , które mieści się w Spichlerzu Dworskim z XIX wieku gdzie poznali historię przemysłu siarkowego w Polsce oraz dzieje Tarnobrzeskiego Zagłębia Siarkowego czyli kopalń w Piasecznie, Machowie, Jeziórku, Grzybowie i Osieku oraz metody pozyskiwania w nich siarki. Wyjazd zakończył się odwiedzinami w Regionalnym Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 Tarnobrzeskiej Doliny Wisły, gdzie znajduje się muzeum przyrodnicze, traktujące o rzece Wiśle, jej środowisku, siedliskach oraz gatunkach zwierząt i roślin występujących w jej dolinie.

Wyjazd został poprzedzony wykładem historycznym pana dr Adama Wójcika- Łużyckiego „Siarka na Wawelu” oraz ekologicznym poprowadzonym przez pana Janusza Wepsięcia na temat  „Bogactwo Przyrodnicze Gminy Baranów Sandomierski”. Przekazana wiedza przez wykładowców oraz doznania estetyczne i kulturalne w odwiedzanych miejscach zachęciła seniorów do zgłębiania tematyki historycznej, ekologicznej na naszym terenie, zdobywania nowej wiedzy oraz pielęgnowania tradycji regionalnej i kulturalnej oraz nauczyła umiejętnego korzystania z dóbr kultury i sztuki.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Kamila Sabo
Osoba aktualizująca
Kamila Sabo
Data wytworzenia
16.08.2021
Data publikacji
16.08.2021
Data modyfikacji
16.08.2021