W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ślęzakach aktywnie działa Szkolna Kasa Oszczędności, do której należą chętni uczniowie od 5. do 13. roku życia. Od roku szkolnego 2022/2023 funkcje opiekunów SKO pełnią panie: Izabela Skowron i pani Beata Guściora. Głównym celem SKO jest propagowanie idei oszczędzania wśród uczniów szkoły, wdrażanie do przedsiębiorczości i kreatywności oraz popularyzacja wiedzy ekonomicznej.

SKO w Ślęzakach promuje swoją działalność poprzez przeprowadzanie cyklicznych zajęć i konkursów związanych z oszczędzaniem, takich jak: „Moja skarbonka”, „Kraina Oszczędności”, „Mistrz Oszczędzania”, a także organizowanie kiermaszów szkolnych.

Dużym zainteresowaniem w maju i czerwcu tego roku cieszył się w szkole internetowy Test Wiedzy Ekonomicznej, do którego przystąpili wszyscy uczniowie z klas I – VI. Uczestnicy tego konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i słodkie upominki.

SKO w Ślęzakach na bieżąco współpracuje ze Szkolnym Kołem Wolontariatu, Samorządem Uczniowskim, biblioteką szkolną i wychowawcami klas, biorąc udział w corocznych akcjach charytatywnych, ekologicznych, promujących zdrowy tryb życia i cyberbezpieczeństwo. Ponadto jest fundatorem nagród w różnych konkursach organizowanych na terenie szkoły. Opiekunowie SKO systematycznie prowadzą Szkolny Blog i Kronikę SKO.

13 czerwca 2024 roku opiekunowie Szkolnej Kasy Oszczędności w Ślęzakach zorganizowali dla uczniów z klas I – III wycieczkę edukacyjno – poznawczą do Sandomierza i Banku PKO w Tarnobrzegu. Wyjazd był nagrodą za całoroczną, aktywną pracę uczniów w SKO. Podczas wycieczki pod hasłem „Śladami królowej Jadwigi” członkowie SKO zwiedzili sandomierski Rynek, Dom Jana Długosza, Kościół Św. Jakuba, wybijali pamiątkowe monety. Spacerowali po dziedzińcu Zamku Królewskiego.

W Tarnobrzegu zapoznali się z funkcjonowaniem Banku, sposobami oszczędzania pieniędzy i uczestniczyli w lekcji przybliżającej tajniki bankowości przeprowadzonej przez panią Małgorzatę Dywan, pracownika Banku. Wycieczka cieszyła się zainteresowaniem uczniów.

Opiekunowie SKO w Ślęzakach: Izabela Skowron, Beata Guściora

 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Jolanta Koper
Osoba aktualizująca
Jolanta Koper
Data wytworzenia
14.06.2024
Data publikacji
14.06.2024
Data modyfikacji
14.06.2024