W ostatnich dniach zakończono prace modernizacyjne przy ul. Zamkowej w Baranowie Sandomierskim, polegające na przebudowie parkingów i chodników.

W dniu 29 września 2021 roku  odbył się odbiór końcowy zadania pn. ,,Przebudowa nawierzchni parkingów i chodników przy ul. Zamkowej w Baranowie Sandomierskim, w ramach zadania Zagospodarowanie Terenów w Baranowie Sandomierskim’’.

Przypomnijmy… Wykonawca zadania, którym jest firma A.ZET KONKRET Sałagaj Grzegorz z siedzibą w Woli Mieleckiej, od początku lipca wykonywał prace budowalne przy przebudowie parkingów i chodników przy ul. Zamkowej w Baranowie Sandomierskim.

W ramach zadania została przebudowana nawierzchnia parkingów i chodników, dzięki czemu zyskano nowe miejsca parkingowe. Ponadto przebudowano klomb znajdujący się przy wejściu do zamku, na którym zostanie ustawiony obelisk z tablicą pamiątkową upamiętniającą postać wybitnego polskiego konserwatora zabytków i restauratora prof. Alfreda Majewskiego.

Dzięki przeprowadzonej inwestycji, poprawiła się estetyka i funkcjonalność tego miejsca, które wymagało podjęcia stosownych prac m.in. dla ułatwienia parkowania pojazdów przez pacjentów Ośrodka Zdrowia czy nowopowstającego Muzeum Polskiego Radia w Baranowie Sandomierskim.

 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
05.10.2021
Data publikacji
05.10.2021
Data modyfikacji
05.10.2021