W ślad za podpisaną dwa tygodnie temu umową ruszyły prace modernizacyjne przy ul. Zamkowej w Baranowie Sandomierskim.

Wykonawca zadania, którym jest firma A.ZET KONKRET Sałagaj Grzegorz, od kilku dni wykonuje prace budowalne przy przebudowie parkingów i chodników przy ul. Zamkowej w Baranowie Sandomierskim.

Dzięki tej inwestycji, poprawi się estetyka i funkcjonalność parkingów i  nie będzie już problemu z zaparkowaniem samochodu. Szczególnie było to uciążliwe dla petentów Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie Sandomierskim czy też pacjentów Ośrodka Zdrowia.

Ponadto w ramach prac zostanie przebudowany skwer obok wejścia do zamku, na którym zostanie ustawiony obelisk z tablicą pamiątkową upamiętniającą postać wybitnego polskiego konserwatora zabytków i restauratora prof. Alfreda Majewskiego. To właśnie on, za wielkie zasługi dla polskiej kultury zyskał miano ,, Odnowiciela zamków polskich’’.

Powstanie obelisku będzie doskonałą formą upamiętnienia wielkiego dzieła Profesora jakim była odbudowa, rewaloryzacja i wyposażenie zamku w Baranowie Sandomierskim. Było to pionierskie przedsięwzięcie tego rodzaju w Polsce, ponieważ nikt wcześniej nie przysposobił zabytku wysokiej klasy dla potrzeb wielkiego przemysłu, który zaraz stał się znakomitym mecenasem baranowskiego,, Małego Wawelu’’. Dzięki rewaloryzacji zamku leszczyńskich, Baranów Sandomierski stał się miejscowością powszechnie w Polsce znaną , a zamek do dnia dzisiejszego przyciąga tysiące turystów z całego świata.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
21.07.2021
Data publikacji
21.07.2021
Data modyfikacji
21.07.2021