„Kwalifikacje cyfrowe szansą na lepszą przyszłość w społeczeństwie informacyjnym” to projekt realizowany przez Stowarzyszenie „CRAS” ,w którym oferuje bezpłatny udział w szkoleniu komputerowym( Word, Excel, Internet, poczta elektroniczna) zakończonym egzaminem ECDL.

Projekt skierowany jest  do osób w wieku powyżej 25 lat, które:

– uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. podkarpackiego,

– z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji cyfrowych,

– nie prowadzą działalności gospodarczej,

– nie uczestniczyły w takim samym wsparciu w innym projekcie finansowanym z EFS.

Preferencje dla:

– osób w wieku powyżej 50 lat,

– osób z wykształceniem co najwyżej średnim, – osób nieaktywnych zawodowo, – osób z niepełnosprawnością, – kobiet, – rodziców posiadających Kartę Dużej Rodziny, – osób zamieszkujących miasta średnie lub miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze tj. Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg.

Obecnie prowadzony jest nabór do projektu osób zainteresowanych udziałem. Realizacja szkolenia będzie możliwa na terenie Gminy  Baranów Sandomierski po zebraniu się grupy min. 10 osobowej.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
06.07.2021
Data publikacji
06.07.2021
Data modyfikacji
06.07.2021