13 grudnia 2023 roku mija 42. rocznica wprowadzenia stanu wojennego.

Dokładnie 42 lata temu, w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r., w Polsce został wprowadzony stan wojenny.

Władzę w kraju przejęła Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego (WRON). Działacze NSZZ „Solidarność” z Lechem Wałęsą na czele zostali internowani, zawieszone zostały prawa i swobody obywatelskie. Na podstawie dekretu o stanie wojennym zawieszono podstawowe prawa i wolności obywatelskie. Zawieszono m.in. działalność wszystkich organizacji społecznych i kulturalnych, a także zajęcia w szkołach i na wyższych uczelniach. ZNP został zdelegalizowany tak, jak wszystkie inne związki zawodowe.

Wprowadzono godzinę milicyjną, a na wyjazdy poza miejsce zamieszkania potrzebna była przepustka. Korespondencja podlegała oficjalnej cenzurze, wyłączono telefony. Większość najważniejszych instytucji i zakładów pracy została zmilitaryzowana i była kierowana przez ponad 8 tys. komisarzy wojskowych.

Stan wojenny zawieszono 31 grudnia 1982 r., a zniesiono 22 lipca 1983 r.

Nie jest znana dokładna liczba ofiar, które w wyniku wprowadzenia stanu wojennego poniosły śmierć. Szacuje się, że zginęło od kilkudziesięciu do ponad 100 osób.

W 2002 r. 13 grudnia został ustanowiony Dniem Pamięci Ofiar Stanu Wojennego, jest dniem refleksji na temat demokracji, wolności słowa i praw człowieka jest też dniem pamięci o tych, którzy na to się nie godzili. PAMIĘTAMY

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Kamila Sabo
Osoba aktualizująca
Kamila Sabo
Data wytworzenia
13.12.2023
Data publikacji
13.12.2023
Data modyfikacji
14.12.2023