Projekt pilotażowy „Punkt w punkt”  realizowany  ze środków rezerwy Funduszu Pracy na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Rodziny  i Polityki Społecznej w ramach naboru „Czas dla Młodych – punkty doradztwa dla młodzieży”

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Baranów Sandomierski   oraz Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Baranowie Sandomierskim od października 2023 roku uruchomi Punkty Doradztwa dla Młodzieży oferujące osobom w wieku od 18 do 30 lat możliwość bezpłatnego  skorzystania z następujących form wsparcia:

 • pośrednictwa pracy
 • doradztwa zawodowego
 • informacji w zakresie możliwych form pomocy społecznej
 • doradztwa prawnego i ekonomiczno – finansowego
 • doradztwa psychologicznego
 • doradztwa w zakresie zdrowia i profilaktyki zdrowotnej
 • doradztwa w zakresie edukacji
 • doradztwa w zakresie kwestii mieszkaniowych

Projekt zakłada również:

 • objęcie 30 osób wsparciem w postaci bonu (do wysokości 5000 zł.) na likwidację barier utrudniających podjęcie zatrudnienia
 • organizację dla 20 osób  3 miesięcznych staży ze stypendium 2 880zł./ miesiąc oraz możliwością zwrotu kosztów przejazdu i/lub kosztów opieki nad dzieckiem do 500 zł/ miesiąc
 • premie dla opiekuna stażu w kwocie 1000 zł. przez okres 3 miesięcy
 • wsparcie dla pracodawcy z tytułu zatrudnienia osoby po stażu przez 3 miesiące , tj. refundację części kosztów wynagrodzenia zatrudnionej osoby w kwocie 1188 zł. + składki ZUS tej kwoty
 • kontynuację specjalistycznego wsparcia dla osób, które rozpoczęły staż lub podjęły zatrudnienie

Planowana liczba uczestników projektu – 150 osób bezrobotnych
Całkowita wartość projektu i wartość finasowania: 1.040.000,00 zł

 

Od października 2023 roku znajdziesz nas w:

Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu

Tarnobrzeg , ul. 1 Maja 3 , pok. 20

tel. 15 823 00 30

punkt czynny od poniedziałku do piątku , w godz. 8.00-15.00

 

Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Baranowie Sandomierskim

Baranów Sandomierski, ul. Zamkowa 24B.

tel.  607 039 909

punkt czynny w dniach : środa i czwartek, w godz. 9.00-14.00

 

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektu będą dostępne na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu https://tarnobrzeg.praca.gov.pl  oraz  na Facebooku.

 

 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Kamila Sabo
Osoba aktualizująca
Kamila Sabo
Data wytworzenia
14.09.2023
Data publikacji
14.09.2023
Data modyfikacji
18.09.2023