Zakończono realizację zadania polegającego na modernizacji drogi gminnej nr 10093R w miejscowości Durdy. Nowa nawierzchnia zdecydowanie poprawiła komfort jazdy.

Zły stan techniczny drogi wymagał interwencji i podjęcia stosownych działań. Wnioskowali o to m.in. mieszkańcy miejscowości.

W ramach współpracy Samorząd Gminy Baranów Sandomierski  wspólnie z Lasami Państwowymi podjęli decyzję, by zrealizować tą inwestycję, której całkowity  koszt wyniósł 114 469,95 zł, z czego 57 234,97 zł pochodzi z Budżetu Gminy, a pozostała część została sfinansowana przez Lasy Państwowe. Był to koszt 57 234,98 zł.

W ramach wykonywanych prac wykonano nawierzchnię z kruszywa kamiennego, dzięki czemu poprawiono zły stan techniczny drogi.Warto podkreślić, że zmodernizowany odcinek drogi  o szerokości 4 metrów ma długości 770 metrów.

Wykonawcą prac jest firma F.U.H. Domkop Damian Stępień z siedziba firmy ul. Stawowa 1, 39-340 Padew Narodowa.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
27.10.2022
Data publikacji
27.10.2022
Data modyfikacji
27.10.2022